Ocena sklepu

4.9/5

Oceny

Jakoś zakupionego towaru
4.9/5
Czas realizacji
4.6/5
Poziom obsługi klienta
4.9/5
Zadowolenie z zakupów w naszym sklepie
4.9/5
Czy polecił byś naszą firmę swoim znajomym?
4.9/5

» Wszystkie opinie

Regulamin Sklepu umeblowani24.pl

Dane przedsiębiorcy

1. Właścicielem sklepu umeblowani24.pl jest firma: umeblowani24.pl spółka cywilna Mariusz Piróg, Paweł Leśnicki z siedzibą: 14-100 Ostróda ul. Przemysłowa 3a, NIP PL 741-205-56-00, REGON 280263981, tel/fax 89 647-94-00, tel. komórkowy 603-222-357 (koszt połączeń telefonicznych zgodny z taryfą operatora), mail: biuro@umeblowani24.pl, numer rachunku bankowego: 25 1090 2718 0000 0001 3464 0512

CENTRUM MEBLOWE "CONCEPT" Umeblowani24.pl MARIUSZ PIRÓG wspólnik spółki cywilnej, NIP PL 7393173421, Regon 280046404 (Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej RP, organ prowadzący Minister Gospodarki)

CENTRUM MEBLOWE "CONCEPT" Umeblowani24.pl PAWEŁ LEŚNICKI wspólnik spółki cywilnej, NIP PL 7411520609, Regon 510724708(Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej RP, organ prowadzący Minister Gospodarki)

2. Regulamin określa prawa i obowiązki Klientów jak również prawa i obowiązki Sprzedawcy  jako podmiotu zarządzającego i prowadzącego Sklep.

3. Regulamin jest dostępny w polskiej wersji językowej.

4. Klienci zobowiązani są do przestrzegania autorskich praw majątkowych oraz praw wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych.

5. Właściciel umeblowani24.pl s.c. M. Piróg, P. Leśnicki 14-100 Ostróda ul. Przemysłowa 3a zobowiązuje się do wykorzystania danych osobowych klientów sklepu wyłącznie w celu rzetelnego wykonania umowy sprzedaży zawartej na odległość. Polityka Prywatności znajduje się https://umeblowani24.pl/content/11-polityka-prywatnosci udostępniana jest w trakcie składania zamówienia oraz przesyłana każdorazowo w wiadomości e-mail wraz z potwierdzeniem złożonego zamówienia.

6. „Sprzedawca” – firma: umeblowani24.pl s.c. M. Piróg P. Leśnicki 14-100 Ostróda ul. Przemysłowa 3a NIP PL 741-205-56-00, REGON 280263981 – właściciel sklepu umeblowani24.pl, który za pośrednictwem strony internetowej „www.umeblowani24.pl” dokonuje sprzedaży Produktów.„Produkty” – meble lub inne rzeczy ruchome znajdujące się w ofercie sklepu.

7. Kupujący/Klient:

a. osoba składająca zamówienie na Produkty znajdujące się w ofercie Sklepu

b. osoba zainteresowana Produktami będących w ofercie Sklepu

c. osoba składająca reklamację zamówionego (kupionego) wcześniej Produktu.

d. osoba zwracająca zakupiony wcześniej Produkt.

8. Zamówienie – złożona przez Kupującego dla Sprzedawcy oferta w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu Cywilnego zakupu Produktu

9. Biuro Obsługi Klienta (BOK)– komórka Sprzedawcy zajmująca się obsługą zamówień, zwrotów, reklamacji składanych przez Kupujących i wszelkich innych czynności związanych z obsługą sklepu umeblowani24.pl

Adres firmy, adres korespondencji:

umeblowani24.pl

14-100 Ostróda ul. Przemysłowa 3a

tel/fax 89 647-94-00

tel. kom. 603-222-357

§ I. Techniczne warunki korzystania ze Sklepu

1. W celu korzystania ze Sklepu, Klient powinien posiadać:

urządzenie przekazujące dane teleinformatyczne

dostęp do sieci Internetowej

adres poczty email

2. Sklep zbiera informacje zawarte w plikach cookies, które są plikami tekstowymi, pliki te nie zachowują żadnych danych personalnych, używane są w sposób anonimowy w celu ocenienia realnego zainteresowania serwisem na stronach sklepu. Pliki Cookies służą do wymiany informacji pomiędzy Sklepem a Użytkownikiem, co w znacznym stopniu ułatwia dopasowanie oferty do oczekiwań i preferencji każdego Użytkownika Sklepu. Klient decyduje o stosowaniu plików cookies. Przeglądarki internetowe często domyślnie mają ustawioną możliwość instalowania tych plików na urządzeniu końcowym Klienta, który w każdym czasie może dokonać zmiany ustawień.

3. Sklep informuje, iż wyłączenie przez Klienta możliwości korzystania z plików Cookies może wpłynąć na funkcjonalności dostępne w Sklepie.

4. Szczegółowe informacje dotyczące plików Cookies zawarte są w Polityce Plików Cookies, udostępnionej pod adresem https://umeblowani24.pl/content/11-polityka-prywatnosci stanowiącą integralna część niniejszego regulaminu.

§ II. Rejestracja i Logowanie

1. Klient w celu założenia „Konta Klienta” dokonuje rejestracji podając: login, adres e-mail, hasło oraz imię i nazwisko, nr telefonu, adres za pomocą formularza. Klient ma możliwość podania danych do faktury VAT podczas zakładania konta.

2. Hasło podawane przy logowaniu do Sklepu może składać się z liter, cyfr lub/oraz znaków specjalnych. Hasło jest indywidualne dla każdego użytkownika. Hasło można zmienić na stronie poprzez podanie adresu e-mail oraz nowego hasła.

3. Założenie „Konta klienta” jest nieodpłatne.

4. Klient przez akceptację regulaminu składa oświadczenie następującej treści:

przystąpiłem dobrowolnie do korzystania z usług sklepu i akceptuję postanowienia niniejszego regulaminu

dane zawarte w formularzu są zgodne z prawdą

5. Klient nie może przekazywać hasła dostępu do konta w Sklepie internetowym osobom trzecim.

6. Po dokonaniu rejestracji Klient otrzyma na podany adres e-mail potwierdzenie założenia konta.

7. Dokonanie aktywacji umożliwia zalogowanie do systemu.

8. Klient nie może kopiować, modyfikować ani rozpowszechniać treści, zdjęć logotypów bez uprzedniej zgody osoby uprawnionej.

§ III. Realizacja zamówień

1. Sklep jest czynny przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, umożliwiając Klientowi złożenie zamówienia o każdej porze, poza przerwami konserwacyjnymi. Klient ma również możliwość złożyć zamówienie osobiście w siedzibie w godzinach otwarcia Pon-Pt 10.00-18.00, Sobota 10.00-14.00 adres: umeblowani24.pl 14-100 Ostróda ul. Przemysłowa 3a

2. Klientami w przypadku osób fizycznych mogą być tylko osoby posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.

3. Sprzedawca informuje, iż termin skompletowania Zamówienia (przygotowania do wysyłki) jest zależny od producenta Produktu i podany jest na karcie produktu w miejscu "Skompletowanie zamówienia", do obliczenia terminu realizacji zamówienia wraz z dostawą należy doliczyć czas wysyłki od 24h do 7 dni. Podany czas skompletowania zamówienia wyrażony w dniach – dotyczy dni roboczych.

4. Jeśli zamówione Produkty są produkcji różnych producentów, maksymalny termin realizacji zamówienia należy interpretować na podstawie producenta oferującego najdłuższy okres realizacji.

5. Klient składa zamówienie w następujący sposób:
• wybór towarów dokonywany przez dodanie ich do koszyka
• wybór formy dostawy i płatności
• podanie danych do formularza rejestracyjnego bądź logowania, formularza dostawy
• zatwierdzenie zamówienia przez przycisk „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”
wysłanie potwierdzenia zamówienia na adres e-mail Klienta. Wysłanie potwierdzenia zamówienia nie jest równoznaczne z przyjęciem zamówienia do realizacji. Wyłącznie po zaksięgowaniu wpłaty zaliczki lub zapłaty za zamówienie, status zamówienia zostanie zmieniony na "Przygotowanie w toku"  co potwierdza przyjęcie zamówienia do realizacji. Klient zostanie poinformowany o tym fakcie drogą mailową.
• zamówienie złożone w formie elektronicznej będzie potwierdzone nie później niż w ciągu dwóch dni roboczych (z wyłączeniem świąt) od otrzymania zamówienia. Potwierdzenie wysłane będzie e-mailem lub telefonicznie

6. Kupujący ma możliwość śledzenia statusu zamówienia po zalogowaniu w zakładce „moje zamówienia” - gdy dokonał założenia konta podczas składania zamówienia

7. Klient zobowiązuje się do podania prawdziwych danych.

8. Potwierdzenie zamówienia przesyłane do Klienta zawiera:
• dane Sklepu w tym dokładny adres korespondencyjny, adres e-mail oraz nr telefonu
• opis produktu ( np. nazwę, index, ilość, kolor, rozmiar)
• jednostkową i łączną cenę wszystkich produktów
• cenę zamówienia = cena łączna produktów + koszty wykonania umowy m.in płatności i dostawy
• sposób płatności
• informację o prawie odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni
• informacja o prawie do rękojmi 
• w załączniku przesyłany jest wzór odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni

w załączniku przesłana jest proforma do zamówienia. Proforma umożliwia zapisanie na dysku w formie pdf i wydruk podsumowania zamówienia wraz z najważniejszymi informacjami dotyczącymi zamówienia a także z danymi sprzedawcy (w tym z nr konta sprzedawcy, wyliczeniem zaliczki lub całkowitej kwoty do zapłaty)

9. Przedmiotem transakcji są dostępne towary wymienione i opisane na stronie internetowej sklepu umeblowani24.pl. Umeblowani24.pl dokłada wszelkich starań, aby prezentowana na stronach oferta, była zawsze aktualna. Gdyby jednak zdarzyła się sytuacja, że niektóre z oferowanych towarów są w danej chwili niedostępne, Sprzedający zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Kupującego o zaistniałej sytuacji telefonicznie lub drogą mailową.

10. Właściciel serwisu umeblowani24.pl ma prawo odstąpienia od realizacji zamówienia na każdym etapie zamówienia, w takiej sytuacji BOK serwisu umeblowani24.pl niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie trzydziestu dni od zawarcia umowy, zawiadomi o tym Kupującego. W przypadku dokonania zapłaty lub wpłaty zaliczki przez Kupującego, Sprzedawca zobowiązuje się do zwrotu zapłaconej kwoty. Klientowi nie przysługuje odszkodowanie lub inna forma wynagrodzenia związana z anulowaniem zamówienia.

11. W przypadku braku możliwości potwierdzenia zamówienia z winy Kupującego (np. błędny numer telefonu lub e-mail) w ciągu 48 godzin, zostanie ono anulowane. Właściciel umeblowani24.pl będzie także upoważniony do anulowania zamówienia w przypadku wpisania niepełnych lub nieprawdziwych danych, które mogą uniemożliwiać zawarcie lub wykonanie umowy sprzedaży.

§ IV. Forma płatności

1. Klient ma możliwość dokonania zapłaty za towar tytułem złożonego zamówienia w następujących formach:
a) przelewem w całości na wskazane przez Sklep konto bankowe: umeblowani24.pl 14-100 Ostróda ul. Przemysłowa 3a Numer rachunku bankowego: 25 1090 2718 0000 0001 3464 0512
b) Za pobraniem, przy odbiorze - (Wcześniej po opłaceniu zaliczki przelewem - 30% wartości zamówienia), koszt pobrania 20 zł. Zostanie doliczony do wartości zamówienia. NR KONTA DO WPŁATY ZALICZKI: 25 1090 2718 0000 0001 3464 0512. Maksymalna wartość pobrania 3 tys. Euro

c) W formie ratalnej: elraty – Raty za pośrednictwem Santander Consumer Bank. Szczegółowa instrukcja udzielenia kredytu jest opisana na stronie: https://www.santanderconsumer.pl/raty-jak-kupic

Koszty kredytu zgodne z aktualną ofertą:  https://wniosek.eraty.pl/symulator/oblicz/numerSklepu/98590/wariantSklepu/1

Na kartach produktów znajduje się kalkulator ratalny, który dla podanej liczby rat, wielkości wpłaty własnej umożliwi szybkie ustalenie przybliżonej wartości rat.

W przypadku, gdy Kupujący decyduje się na zakup ratalny, podczas złożenia zamówienia konieczne jest wybranie formy płatności „KUP NA RATY Z SANTANDER CONSUMER BANK

• Końcowym etapem po wysłaniu zamówienia jest uzupełnienie wniosku ratalnego z danymi, które posłużą do weryfikacji zdolności kredytowej w Banku.

• Dane podane we wniosku muszą być zgodne z rzeczywistością i będą weryfikowane w procesie przyznawania kredytu.

• W wypadku gdy z powodu braku niezbędnych informacji nie jest możliwe wypełnienie wniosku ratalnego w danym momencie, można go wypełnić w przeciągu kolejnych 48 godzin. Dostęp do wniosku ratalnego jest z wykorzystaniem linku otrzymanego za pośrednictwem poczty elektronicznej po kontakcie z BOK umeblowani24.pl

• Wniosek ratalny nie stanowi dowodu zawarcia umowy kredytowej i jest wymagany jedynie do przeprowadzenia weryfikacji zdolności kredytowej w Banku.

• Wniosek kredytowy jest składany przez specjalnie stworzone zabezpieczone formularze na stronie www.

• Decyzja Banku najczęściej podjęta zostaje w przeciągu jednego dnia roboczego. O wynikach weryfikacji zostaną Państwo poinformowani w osobnym e-mailu lub telefonicznie przez pracownika sklepu lub baku.

• Umowa kredytowa będzie sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

• W wypadku negatywnej weryfikacji i odrzucenia wniosku przez Bank, zaproponujemy dalszy sposób postępowania.

• Warunkiem koniecznym do skorzystania z możliwości zakupu na raty jest podanie przez Kupującego ważnego adresu poczty elektronicznej e-mail.

• W przypadku pozytywnej weryfikacji, przystępujemy do realizacji zamówienia. W wypadku deklaracji wpłaty własnej do umowy należy ją przekazać kurierowi w gotówce przy odbiorze towaru i podpisaniu umowy ratalnej. W momencie wysłania przesyłki Kupujący otrzyma za pośrednictwem poczty elektronicznej informację z numerem listu przewozowego, który jest przypisany do zamówienia.

• Przedstawiciel firmy kurierskiej poprosi o okazanie dowodu osobistego w celu weryfikacji tożsamości kredytobiorcy i o podpisanie niezbędnych dokumentów, w szczególności umowy kredytowej czytelnie pełnym imieniem i nazwiskiem w wyznaczonych miejscach, a także zgodnie z deklaracją w momencie składania zamówienia odbierze zadeklarowaną przez Państwo wpłatę własną do umowy.

d) Za pośrednictwem platformy płatności Przelewy24.pl. Płatność poprzez platformę "Przelewy 24" jest obciążona prowizją w wysokości 1,9% transakcji, który obciąża klienta (kupującego). Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068

2. Klient zobowiązany jest do zapłaty za Zamówienie w terminie 7 dni od dnia złożenia Zamówienia, brak wpłaty równoznaczny jest z rezygnacją zamówienia, zamówienie zostanie anulowane.

3. Sprzedający informuje, iż zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz. U. 2011 r. Nr 177 poz. 1054, dalej „ustawa VAT”) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie wystawiania faktur (Dz. U. z 2013 r. poz. 1485), podpis Klienta - jako nabywcy towaru- nie jest obowiązkowym elementem treści faktury VAT.

4. Kupujący wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie drogą elektroniczną, na wskazany przez siebie w zamówieniu adres e-mail, elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególności takich jak: faktury VAT z załącznikami, faktury VAT korygujące z załącznikami i formularzy. Niniejsza zgoda uprawnia umeblowani24.pl również do wystawiania i przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej, zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie wystawiania faktur (Dz. U. z 2013 r. poz. 1485).

5. Koszty związane z dokonaniem płatności podane są na stronie zamówienia, mailu potwierdzającym zamówienie oraz zostają wliczone w końcową cenę zamówienia (przy płatności Przelewy24 prowizja doliczana jest po przekierowaniu na stronę płatności) Za skorzystanie z określonej formy płatności sprzedawca nie może żądać od konsumenta opłaty przewyższającej koszty poniesione przez sprzedawcę z tego tytułu.

§ V. Ceny i koszty przesyłki

1. Wszystkie znajdujące się w sklepie internetowym oferty stanowią jedynie zaproszenie dla Klienta do przedłożenia odpowiedniej oferty kupna.

2. Ceny podane przy produktach na stronie WWW Sklepu podawane są w PLN zawierają podatki i opłaty. Cena produktu przed oznaczeniem przycisku „do koszyka” nie zawiera kosztów przesyłki i innych dodatkowych opłat np wniesienia towaru. Koszty przesyłki oraz dokonania płatności doliczane są do sumy zamawianych produktów. Klient jest informowany przed złożeniem zamówienia o dodatkowych kosztach np. związanych z opakowaniem.

3. Ceną ostateczną zamówienia, wiążącą Sklep i Klienta jest cena produktu podana na stronie Sklepu przed złożeniem zamówienia przez Klienta wraz z wszystkimi kosztami związanymi z realizacją umowy.

4. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia (wraz z kosztami przesyłki, dokonania płatności) udostępniana jest przed wyborem opcji „Zamawiam – transakcja z obowiązkiem zapłaty” oraz potwierdzana jest w przesłanej niezwłocznie wiadomości e-mail na adres podany przez Klienta.

§ VI. Metody i koszty dostawy

1. Klient dokonuje wyboru rodzaju dostawy towarów:

Odbiór własny: Odbiór osobisty w sklepie jest bezpłatny. Adres odbioru: umeblowani24.pl, 14-100 Ostróda ul. Przemysłowa 3a

Transport umeblowani24.pl- dostawa transportem sprzedawcy

Zakupy 0-200 PLN  dostawa 49 PLN (pobranie +20 PLN)

Zakupy 201-500 PLN dostawa 89 PLN (pobranie +20 PLN)

Zakupy 501-2000 PLN dostawa 119 PLN (pobranie +20 PLN)

Zakupy powyżej 2000 PLN dostawa BEZPŁATNA (pobranie +20 PLN)

Dostawa: + 7 dni roboczych od skompletowania zamówienia. Dostawa cały kraj w godz 6.00-22.00 


Wysyłka spedycją:

Raben Polska wysyłka na palecie - 229 PLN

Raben Polska wysyłka na palecie - ZA POBRANIEM (COD)- 249 PLN

Dostawa: 24h od skompletowania zamówienia! Dostawa cały kraj w godz. 8.00-21.00

Dodatkowe informacje:

  • Wniesienie mebli +79 PLN (do wyboru podczas składania zamówienia)
  • Kurier nie ma obowiązku wnoszenia przesyłki, zwykle kurierzy dostarczają ją do pierwszych drzwi budynku mieszkalnego lub bramy posesji (nie dotyczy wybranej usługi wniesienia)

  • Kurier nie dostawcza towarów na godzinę wskazaną przez klienta, zwykle kurier dostarcza towar w przedziale 4 ustalonych godzin
  • Montaż mebli - wycena indywidualna
  • Sklep zastrzega możliwość dostarczenia towaru wybraną spedycją/kurierem

2. Gdy łączny koszt zamówienia przekracza kwotę 2000 PLN, dostawa jest bezpłatna.

3. Gdy na wskutek zmniejszenia przez Klienta wartości zamówienia poniżej 2000 PLN, koszt dostawy będzie naliczony wg pkt 1 i wybranej ,metody dostawy. Klient zobowiązany jest do zapłaty naliczonego kosztu dostawy.

4. Koszt transportu mebli nie obejmuje wniesienia Produktów do lokalu Klienta, Klient we własnym zakresie dokonuje tych czynności.

5. Maksymalny termin dostawy od momentu wysyłki to 7 dni. W razie przekroczenia terminu wskazanego w zdaniu poprzednim konsument ma prawo do wyznaczenia sprzedawcy dodatkowego czasu. Jeżeli towar nadal nie zostanie wydany, kupujący może odstąpić od umowy.

6. Dostawy odbywają się w dni robocze, od poniedziałku do piątku. W weekendy i wolne dni od pracy dostawy nie są realizowane.

7. Sprzedawca odpowiada za niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru do momentu, w którym Konsument go otrzyma, chyba że Konsument wybrał inną formę dostawy niż dostawy proponowane przez Sprzedawcę.

8. Kupujący w momencie odbioru przesyłki ma możliwość sprawdzić towar i w razie jakiejkolwiek szkody spisać protokół w obecności dostawcy. Spisanie protokołu nie stanowi warunku do złożenia reklamacji bądź skorzystania z uprawnienia do odstąpienia od umowy.

9. W przypadku nieobecności Klienta, kurier pozostawia awizo z informacją, kiedy i gdzie można odebrać przesyłkę. Dostawa awizowanej przesyłki dokonywana jest bezpłatnie. Każda następna próba doręczenia jest płatna. Koszty te ponosi Kupujący. W przypadku nieudanych prób doręczenia, towar zostaje zwrócony do magazynu umeblowani24.pl

10. Towary dostarczane są na terenie Polski.

§ VII. Prawo odstąpienia od umowy

1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) Kupujący będący konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży bez podania przyczyn, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia towaru. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu.

2. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) Kupujący będący konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego ma prawo do odstąpienia od umowy świadczenia usług drogą elektroniczną bez podania przyczyn, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia zawarcia tej umowy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu.

3. Odstąpienie dokonywane jest przez złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy:

a. Wiadomością e-mail, na adres: biuro@umeblowani24.pl

b. W formie pisemnej, na adres umeblowani24.pl 14-100 Ostróda ul. Przemysłowa 3a

4. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy:

 

………………………………. (miejscowość), dnia ………………..

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

dane składającego oświadczenie

 

 

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

……………………………………………..

dane przedsiębiorcy

 

 

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

Niniejszym oświadczam, iż odstępuję od umowy sprzedaży ………………………………………………………… (przedmiot sprzedaży) zawartej w ……………………………………………… (miejscowość), w dniu …………………………………………………

Podstawą powyższego odstąpienia od umowy jest § ….…………. regulaminu sklepu umeblowani24.pl, który przyznaje takie uprawnienie Kupującemu w terminie ……………………… od jej zawarcia.

Wskazuję, iż wskutek odstąpienia od umowy, ta jest uważana za niezawartą, a strony są obowiązane do wzajemnego zwrotu świadczeń, w stanie niezmienionym. Wobec powyższego wnoszę o niezwłoczny zwrot ceny, zapłaconej przeze mnie, w wysokości ……………………………… zł. Ponadto oświadczam, iż przedmiot sprzedaży zostanie zwrócony Panu w dniu ……………………………………… w stanie niezmienionym.

 

………………………………………………………

Z poważaniem

 

 

Wzór w formie PDF jest dostępny pod adresem: https://umeblowani24.pl/content/12-wzory-pism-do-pobrania

5. Konsument wyraża wolę skorzystania z uprawnienia odstąpienia od umowy również poprzez odesłanie towaru, postępując zgodnie z procedurami wskazanymi w pkt. 1-3 niniejszego rozdziału.

6. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towar należy zwrócić na poniższy adres: umeblowani24.pl 14-100 Ostróda ul. Przemysłowa 3a

7. Bezpośrednie koszty zwrotnego dostarczenia towaru (koszty przesyłki) w związku ze skorzystaniem z uprawnienia odstąpienia od umowy, ponosi Kupujący (mając na uwadze, aby wybrać taki sposób, by towar dotarł do Sprzedającego w stanie nie zniszczonym) chyba że Sklep zgodził się je ponieść lub nie poinformował konsumenta o jego prawie odstąpienia od umowy.

8. Koszty przesłania towaru są zwracane przez Sklep, ale jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia oferowany przez sprzedawcę, sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

9. W przypadku odstąpienia Klienta od umowy, Sklep dokona zwrotu ceny produktu w ciągu 14 dni od daty otrzymania oświadczenia Konsumenta. Zwrot nastąpi na wskazany przez Konsumenta rachunek bankowy. Sklep wydaje pisemne poświadczenie o zwrocie świadczenia.

10. W przypadku skorzystania przez konsumenta z prawa odstąpienia od umowy, konsument jest obowiązany zwrócić towar Sprzedającemu niezwłocznie tj. nie później niż w terminie nie dłuższym niż 14 (czternaście) dni na adres Sklepu (umeblowani24.pl ul. 14-100 Ostróda, ul. Przemysłowa 3a ). Konsument może także dokonać zwrotu towaru przekazując go do odbioru osobie upoważnionej przez Sprzedawcę, przy zachowaniu w/w terminów. Dla do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

11.Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy znajduję się na stronie Sklepu (https://umeblowani24.pl/content/12-wzory-pism-do-pobrania) oraz wysyłany jest w wiadomości e-mail z potwierdzeniem złożenia zamówienia.

12. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w wypadkach:

a. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

b. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

c. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

d. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

e. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

f. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

g. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;

h. w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

i. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

j. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

k. zawartej w drodze aukcji publicznej;

l. o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

m. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 13. Jeżeli Sprzedający nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

14. Sprzedający nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.

Adres do zwrotu towaru: umeblowani24.pl 14-100 Ostróda ul. Przemysłowa 3a

15. W przypadku decyzji o zwrocie zakupionego towaru, prosimy o kontakt telefoniczny z BOK umeblowani24.pl, lub kontakt mailowy na adres: biuro@umeblowani24.pl - w tym miejscu Kupujący otrzyma wyczerpujące informacje na temat przeprowadzenia tej procedury.

§ VIII. Prawo Konsumenta do gwarancji i rękojmi

1. Każdy towar zakupiony w sklepie umeblowani24.pl jest fabrycznie nowy i posiada gwarancję producenta.

2. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, kupujący może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez sprzedawcę albo sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady. Jeżeli kupującym jest konsument, może zamiast zaproponowanego przez sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby kupującego inny sposób zaspokojenia.

3. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady.

5. Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

6. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, kupujący może żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla kupującego. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu kupującego, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów. Jeżeli kupującym jest przedsiębiorca, sprzedawca może odmówić wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady także wtedy, gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę rzeczy sprzedanej.

7. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) Produkty oferowane w Sklepie objęte są 24 miesięczną odpowiedzialnością sprzedawcy za niezgodność towaru z umową. Sprzedawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na kupującego lub wynikły z przyczyny tkwiącej w rzeczy sprzedanej w tej samej chwili. Istnieje domniemanie, że jeżeli Konsument zgłosił rękojmie Sprzedawcy w ciągu 12 miesięcy od doręczenia produktu to wada produktu istniała już w chwili jego wydania.

8. W przypadku jeśli zakupiony towar okaże się wadliwy Konsument ma prawo:

a. Za pośrednictwem Sprzedającego skorzystać ze świadczeń gwarancyjnych realizowanych przez serwis Gwaranta Szczegółowe informacje o czasie trwania gwarancji, warunki postępowania gwarancyjnego dostępne są w Karcie Gwarancyjnej dostarczanej wraz z produktem, mogą być także opublikowane na stronie internetowej producenta.

b. złożyć Sprzedającemu reklamację z tytułu rękojmi (podstawa prawna Kodeks Cywilny). Reklamacja z tytułu rękojmi może zostać złożona za pomocą zgłoszenia reklamacyjnego (dostępnego pod adresem: https://umeblowani24.pl/content/12-wzory-pism-do-pobrania, w formie elektronicznej (mail: biuro@umebklowani24.pl ) lub w formie pisemnej na adres sklepu: umeblowani24.pl. 14-100 Ostróda ul. Przemysłowa 3a.

9. Reklamacja z tytułu rękojmi rozpatrywana jest w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Jeżeli w ciągu 14 dni sklep umeblowani24.pl nie ustosunkuje się do żądań Konsumenta, oznacza to, iż uznał żądania za zasadne. W przypadku gdy realizacja żądań Konsumenta wiąże się z dostawą nowego lub naprawionego produktu, koszty dostawy ponosi sklep umeblowani24.pl

10. Reklamacja na podstawie odpowiedzialności sprzedawcy za niezgodność towaru z umową powinna być przekazana np. poprzez.:
wysyłanie wiadomość email na adres: biuro@umeblowani24.pl, wzór zgłoszenia  reklamacyjnego https://umeblowani24.pl/content/12-wzory-pism-do-pobrania
• listownie na adres: umeblowani24.pl, 14-100 Ostróda ul. Przemysłowa 3a, wzór zgłoszenia reklamacyjnego
https://umeblowani24.pl/content/12-wzory-pism-do-pobrania
• dzwoniąc pod nr +48 89 647-94-00, 603-222-357

11. W reklamacji powinien znaleźć się dokładny opis rodzaju niezgodności, data jej wystąpienia, powinno być określone żądanie Konsumenta, nr zamówienia oraz dane kontaktowe, co ułatwi procedurę reklamacyjną.

12 Sklep rozpatruje reklamacje niezwłocznie, najpóźniej w terminie 14 dni od otrzymania reklamacji wysłanej przez Klienta.

13. W przypadku braku informacji o sposobie rozpatrzenia reklamacji, w terminie określonym w pkt.12, reklamację uznaje się za rozpatrzoną na korzyść Klienta.

14. W przypadku uzasadnionej reklamacji, Klient może żądać doprowadzenia produktu do stanu zgodnego z umową, nieodpłatną naprawę lub wymianę produktu na nowy, obniżenia ceny lub istnieje możliwość odstąpienia od umowy. Sklep zwróci Klientów równowartość ceny całości dokonanej transakcji.

15. Odpowiedź w sprawię reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres e-mail, adres korespondencji.

16. Sklep wydaje pisemne poświadczenie o zwrocie świadczenia.

17. Przykładowe zgłoszenie reklamacyjne znajduję się na stronie https://umeblowani24.pl/content/12-wzory-pism-do-pobrania oraz dołączane jest do wiadomości e-mail przy zatwierdzeniu zamówienia.

§ IX. Pozostałe

1. Regulamin jest dostępny pod adresem: https://umeblowani24.pl/content/3-regulamin

2. Klient ma możliwość odczytu, ściągnięcia treści regulaminu na swoje Urządzenie oraz dokonania wydruku dokumentu.

3. Sklep dokona zmiany postanowień Regulaminu z ważnych powodów po uprzednim poinformowaniu Klientów poprzez publikację jednolitego tekstu Regulaminu na łamach Sklepu oraz wysłania jego treści na adres email wskazany przez Klienta. Zmieniony lub zmodyfikowany regulamin ma moc wiążącą, po spełnieniu pozostałych warunków przewidzianych prawem, jedynie dla stosunków prawnych powstałych po wejściu w życie
zmian lub modyfikacji.

4. Zmiany regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Klientów korzystających ze Sklepu przed dniem wejścia w życie zmian.

5. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa.

 

umeblowani24.pl